Vital Powder – neutralizuje mykotoksyny i łagodzi stany zapalne

Kup w naszym sklepie

Jak działa Vital Powder:

 1. Wiąże mikotoksyny i wydala je z organizmu zwierząt z kałem oraz moczem. Zapobiega w ten sposób niebezpiecznym zatruciom organizmu.
 2. Zmniejsza stany zapalne przez co obniża zawartość komórek somatycznych w mleku
 3. Poprawia funkcjonowanie całego układu trawiennego zwierząt oraz przyswajanie substancji odżywczych ze stosowanych pasz.
 4. Zapobiega występowaniu biegunek gdy jest stosowany w stałej dawce pokarmowej
 5. Poprawia funkcjonowanie całego układu trawiennego zwierząt oraz przyswajanie substancji odżywczych ze stosowanych pasz.
 6. Poprawia apetyt - zwierzęta dużo chętniej zjadają podany pokarm - nawet w upalne dni apetyt nie słabnie
 7. Zwiększa się wydajność produkowanego mleka
 8. Zatrzymuje biegunki u cieląt oraz krów i byków

Vital Powder to całkowicie naturalny i bezpieczny składnik paszowy zawierający naturalne minerały i mikroelementy, które bardzo efektywnie wpływają na poprawę zdrowia, a co za tym idzie, wydajności zwierząt.

Vital Powder jest stosowny przez hodowców bydła w Holandii, Niemczech oraz Szwajcarii i Belgii. Stosowanie Vital Powder przynosi korzyści dla hodowców ze względu na unikalny na skalę światową skład. Vital Powder zawiera naturalne minerały z grupy kaolinitów i organiczny węgiel. Ponadto składa się również z takich minerałów jak: SiO2, AlSi3O8, Fe2O3, Al(OH)3, Si4O10, Fe CO3. Posiadają one pozytywny wpływ na rozwój flory bakteryjnej w układzie pokarmowym, co jest bardzo ważne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia zwierząt.

Jak działa Vital Powder i jakie korzyści przynosi karmienie nim bydła mlecznego:

Vital Powder to naturalna mieszania minerałów o bardzo porowatej strukturze cząsteczkowej, w którym prawie 99% ziaren posiada rozmiar mniejszy niż 500 mikronów. Tak drobne uziarnienie ma wpływ na lepsze przyswajanie i działanie w układzie pokarmowym zwierząt

Vital Powder stosowany w stałej dawce pokarmowej daje następujące korzyści:

 1. Usprawnia pracę układu trawiennego.
  Zastosowanie Vital Power powoduje lepsze pozyskiwanie energii z głównych składników paszy.                         
 2. Poprawia przyswajanie i przepływ paszy w układzie pokarmowym.
  Dzięki swojej budowie fizycznej - bardzo porowata struktura- pozwala na stymulowanie prędkości z jaką pokarm jest trawiony. Pozwala to żwaczowi na wytworzenie bogatszej flory bakteryjnej, której wynikiem są lepsze wyniki wydajności mleka. Jest to szczególnie widoczne z danych ujętych w zapisach programu żywienia bydła mlecznego. Zastosowanie Vital Powder powoduje, że procesy zachodzące w żwaczu odbywają się spokojniej, bydło je więcej, ma lepszy apetyt, wytwarza więcej śliny, wskutek czego zwierzęta łatwiej przeżuwają paszę. Polepsza się też wydalanie moczu przez co jakość mleka staje się wyższa.
  W istotnym stopniu zmniejsza się ryzyko wystąpienia kwasicy.
 3. Adsorbuje mykotoksyny
  Zanieczyszczenie paszy szkodliwymi mikotoksynami jest bardzo trudnym problemem do rozwiązania. Jednak Wital Power ze względu na to, że zawiera w składzie glinkę kaolinitową i aktywny węgiel – adsorbuje je, a wchłonięte przez Wital Power szkodliwe dla zwierząt związki są wydalane z organizmu zwierzęcia wraz z kałem lub moczem. Vital Powder wspomaga także proces trawienia białek i innych składników odżywczych zawartych w paszy, co powoduje stabilizację pracy żwacza i poprawia wydajność produkcji mleka.
 4. Obniża liczbę komórek somatycznych w mleku (LKS) - Vital Powder zawiera cynk, selen, miedź - minerały, które skutecznie obniżają wysoką liczbę komórek somatycznych w mleku. Vital Powder nie jest antybiotykiem, dlatego nie ma czasu oczekiwania na mleko. Ciągłe stosowanie Vital Powder w codziennym żywieniu krów mlecznych powoduje stabilizację stanów zapalnych, które często doprowadzają do wyższego poziomu komórek somatycznych w mleku
 5. Jest naturalnym i zdrowym dodatkiem który pomaga w trawieniu ale również podnosi wartość odchodów.
  Zastosowanie Vital Powder sprawia, że zwierzęta stają się z upływem czasu coraz zdrowsze. Mleko i mięso krów podnoszą znacząco swoją jakość w smaku i wyglądzie. Efektywniejsze trawienie paszy powoduje mniejszą emisję CO2 i NH3 do atmosfery - a ostatecznie strawiona pasza kończy cykl jako bogaty w azot obornik.

Wysoka zdolność przebiegu procesu detoksykacji organizmu zwierząt z użyciem Vital Powder jest możliwa dzięki dużej zawartości złożonych hydratów kompleksowego krzemianu glinu, aktywnego organicznego węgla oraz pierwiastków śladowych ( żelaza, miedzi i cynku).

Zalecane dawkowanie Vital Powder dla bydła mlecznego oraz opasów w stałej diecie:

 1. Cielęta: 5 -10 kg na 1000 kg głównej paszy treściwej lub  30-50 gram / cielak / dzień*
 2. Byki i krowy: 10-20 kg na 1000 kg głównej paszy treściwej lub 100-150 gram / krowa / dzień*

*dawka sugerowana i najczęściej stosowana w hodowlach stosujących Vital Powder. 

Zalecane dawkowanie Vital Powder dla bydła mlecznego oraz opasów w przypadku biegunki

1. Cielęta - 100-120 gram/ dzień lub dwa. Po ustąpieniu biegunki zalecamy stosowanie Vital Powder przez kolejne 3-5 dni dawce normalnej - 50gram/dzień. Pozwoli to na ustabilizowanie pracy układu trawiennego cielaczka.

Vital Power można podać bezpośrednio, wsypując do pyska lub wymieszać z wodą lub mlekiem i podać do wypicia. Vital Power nie rozpuszcza się w wodzie ale tworzy zawiesinę którą zwierzę chętnie wypija. Bardzo drobne uziarnienie sprawia, że podanie z butelki lub poidła ze smoczkami jest jak najbardziej możliwe. 100 gram Vital Powder ,,osiada" w 1l wody przez około 40 minut. Daje to wystarczająco dużo czasu aby zwierze wypiło zalecaną dawkę. W przypadku powstania osadu, można dolać wody i ponownie użyć Vital - należy jedynie pamiętać o uzupełnieniu dawki Vital. Często zapominamy że zwierzę wypiło większość zawiesiny i tylko uzupełniamy płyn a Vital Powder już nie.

2. Krowy i byki 200-250 gram/ dzień do całkowitego ustąpienia biegunki. Następnie zalecamy aby dawkę zmniejszyć do porcji normalnej 120gram i podawać zwierzętom przez kolejne 3-5 dni. Najlepsze efekty daje podanie bezpośrednio do zjedzenia ale można też wymieszać Vital Powder z woda lub paszą

VITAL POWDER to złożony hydrat związku kompleksowego krzemianu glinu oraz węgla który dzięki swojej unikatowej kompozycji mineralnej bardzo skutecznie reguluje problemy trawienne zwierząt hodowlanych.

VITAL POWDER przeznaczony jest do stosowany głownie w hodowli bydła mlecznego oraz opasów. Efekty stosowania Vital Powder są widoczne w postacie lepszej strawności pasz. Efektywniej trawione białko pozwala na redukcję jego ilości w dawce pokarmowej dzięki czemu ograniczamy koszt dawki. Stabilna praca układu pokarmowego przekłada się na podniesienie wydajności produkcji mleka, bydło  pasowe szybciej przybiera na masie, mniej stanów zapalnych skutkuje lepszej jakości mlekiem z nieprzekraczalnymi wskaźnikami LKS.

Poprawa jest widoczna w portfelu dzięki lepszemu wykorzystaniu paszy, efektywniejsze trawienie to mniej nieprzetrawionych ziaren.

Vital Powder łagodzi i ogranicza występowanie stanów zapalnych przez co nie mamy problemów z Mastitis.

CZYM SĄ MIKOTOKSYNY I JAKI MAJĄ WPŁYW NA ZDROWIE I WYDAJNOŚĆ ZWIERZĄT

Mikotoksyny to wtórne produkty metaboliczne pochodzące od grzybów pleśniowych. Są powszechne i szkodliwe dla ludzi 
i zwierząt! Najczęściej występującymi mikotoksynami 

 • Aflatoksyny, Ochratoksyny A (OTA) ,
 •  Cytrynina i Patulina - które są wytwarzane przez pleśnie z grupy Aspergillus i Penicillium
 • Trichoteceny i Zearalenone (ZON) , z grupy pleśni Fusarium.

Największym problemem z mikotoksynami jest to, że istnieje wiele czynników, które mogą powodować ich namnażanie 
i przenoszenie. Dzieje się tak:

 1. Podczas przechowywania ziarna i paszy:  niska temperatura, wysoka wilgotność powietrza i wilgoć, wysoki wskaźnik tlenowy i pozostałości innych pasz.
 2. W polu: w glebie, przenoszone są przez owady, warunki pogodowe, płodozmiany.

Istnieje wiele objawów wskazujących, że zwierzęta mogą być karmione skażoną mikotoksynami paszą. Do najważniejszych należy:

 • słaby przyrost masy ciała,
 • obniżenie odporności organizmu na choroby, częste infekcje,
 • biegunka,
 • brak apetytu,
 • problemy z inseminacją (zapłodnieniem samic),
 • wysoki poziom śmiertelności nowonarodzonych cieląt/prosiąt/drobiu,
 • produkcja jaj o niskiej jakości,
 • duża emisja szkodliwych gazów z ekskrementów do atmosfery.

Problemy z mikotoksynami zostały po raz pierwszy rozpoznane ponad pół wieku temu i istnieje niewiele dobrze poznanych naukowych sposobów pozbycia się tego problemu. Do ogólnie stosowanych należą metody:

 1. fizyczne,
 2. chemiczne,
 3. biologiczne, np. zastosowanie adsorbentów.

Adsorbenty są naturalnymi składnikami mineralnymi, które wiążą mikotoksyny w przewodzie pokarmowym i zapobiegają przedostawaniu się toksycznych pierwiastków i związków chemicznych do krwi. Po przejściu całego procesu adsorpcji – jego produkty są wydalane z ustroju z kałem lub moczem zwierząt.

Vital Powder może również być stosowany w hodowli trzody oraz drobiu.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość trzody oraz drobiu na mikotoksyny obecne w paszach polecamy hodowcom stosowanie naszego dodatku paszowego w stałej diecie zwierząt. Vital Powder aktywnie wspomaga układ trawienny zwierząt a pośrednio oddziałuje również na system odpornościowy oraz rodny. Stosowanie Vital Powder skutkuje 

 • szybszym przyrostem masy ciała,
 • podniesieniem odporności organizmu na choroby, częste infekcje,
 • zapobiega biegunkom,
 • poprawą apetytu,
 • zmniejszeniem problemów z inseminacją (zapłodnieniem samic),
 • obniża poziom śmiertelności nowonarodzonych cieląt/prosiąt/drobiu,
 • zmniejszeniem produkcji jaj o niskiej jakości,
 • obniżeniem emisji szkodliwych gazów z ekskrementów do atmosfery.

Zalecane dawkowanie suplementu diety Vital Powder dla trzody chlewnej:

 1. Prosięta: 4 do 5 kg na 1000 kg głównej paszy treściwej.
 2. Tuczniki: 7 do 8 kg na 1000 kg głównej paszy treściwej.
 3. Knury i Lochy: 9 do 10 kg na 1000 kg głównej paszy treściwej.

Zalecane dawkowanie suplementu diety Vital Powder dla drobiu (kury nioski):

 1. Karmienie początkowe: 7 kg na 1000 kg głównej paszy.
 2. Karmienie zasadnicze: 10 kg na 1000 kg głównej paszy.

Zalecane dawkowanie produktu do tuczu kurcząt/kaczek/gęsi/indyków:

 1. FAZA POCZĄTKOWA: 5 do 6 kg na 1000 kg głównej paszy.
 2. OKRES WZROSTU: 7 do 8 kg na 1000 kg głównej paszy.
 3. FAZA KOŃCOWA: 9 do 10 kg na 1000 kg głównej paszy.

Nasza specjalnie opracowana i monitorowana produkcja Vital Powder gwarantuje najwyższą jego jakość w niskiej cenie!
Gwarantuje spodziewane, dobre efekty w hodowli zwierząt w stosunkowo krótkim czasie!

Kup w naszym sklepie

Home